Комплаенс-офицер

Аманжолов Серик Ажибекұлы

тел. +7 701 732 89 54

E-mail: s.amanzholov@astrec.kz

 

Комплаенс-офицер қызметінің мақсаты:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу, сыбайлас жемқорлықтан бас тартатын және өзінің лауазымдық міндеттерін орындау кезінде адалдық пен сатылмаушылық қағидаттарын қамтамасыз ететін қоғамның ішкі құқықтық және корпоративтік мәдениетін қалыптастыру. 

 

Міндеттері:
● Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында бірыңғай саясат жүргізу; 

● Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыслерінде кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділік түсінігін қалыптастыру; 

● Қоғамның лауазымды адамдары мен жұмыскерлерін, сондай-ақ үшінші тұлғаларды сыбайлас жемқорлық қызметіне тарту тәуекелін барынша азайту; 

● Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға және оған қарсы іс-қимылға, сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің салдарын азайтуға және жоюға бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлеу және енгізу; 

● Жұмыскерлерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, сондай-ақ Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қызметін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттарды қатаң сақтауға тәрбиелеу; 

● Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында сыбайлас жемқорлық факторларының болуына жол бермеу; 

● Жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету кезінде ашықтықты, адал бәсекелестікті және объективтілікті қамтамасыз ету.

 

 

Заң сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы

Комплаенс-офицер туралы ереже

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы жұмыскерлерге арналған жадынама

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы нұсқаулық 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат 

«Астана-АЭК» акционерлік қоғамы қызметкерлері мен лауазымды тұлғалардың мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу саясаты

Корпоративтік басқару кодексі

Іскерлік этика кодексі 

Жарғы

Регламент об информировании работниками АО "Астана-РЭК" о фактах или возможных нарушениях коррупционного законодательства

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзге де жолмен жәрдемдесетін (көрсеткен) адамдарды көтермелеу қағидалары 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі бұйрықты бекіту 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің басталуы туралы анонс 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін жария талқылаудың басталуы туралы анонс 

Талдамалық анықтама

Жоспар исшарасы

План мероприятий по противодействию коррупции АО «Астана-РЭК»